Výrobní program

Naším výrobním programem je výroba drobných předmětů z plastů nebo úplné i částečné zalévání plastem. Do celkové váhy výlisku cca 35g
Například: prachovky na ložiska, ucpávky, těsnění, koncovky kabelů,...

Výroba

Výrobní zařízení nám umožňuje vyrábět od zkušebních sérií až po velké série se zaměřením na menší série. S nižšími provozními náklady na provoz lisů i výrobu forem (vložky do univerzálních rámů).
Výrobní služby

Zajistíme výrobu forem (vložky) dle dodaných výkresů nebo zkušebního modelu. Popřípadě zhotovíme zkušební model.
Navrhujeme nejoptimálnější výrobu formy (vložky) v závislosti na ceně formy a množství výrobků.
Upozorníme na předpokládané možné vady výrobku a jejich odstranění nebo zmírnění.
Doporučíme vhodný plastový materiál.
Zabezpečíme údržbu i provoz forem a jejich přípravků včetně konzervace pro další použití.


Seznam.cz


Copyright ©2001 Tomáš Půža